InDesign – předvolby

Po instalaci InDesignu doporučuji upravit některá nastavení předvoleb, aby lépe odpovídala českému prostředí a aby umožňovala efektivní práci.

Záložka Všeobecné

1 — InDesign CC má nepřehledný dialog pro vytváření nových souborů plný balastu, přičemž důležitá nastavení jsou skryta. Proto doporučuji zaškrtnout volbu Použít starší dialog „Nový dokument“, díky které se veškerá nastavení vejdou do jednoho okna.

Záložka Text

1 — Pod zcela nesmyslným názvem, který nedává smysl ani česky, ani anglicky, se skrývá funkce Používat typografické uvozovky. Tuto funkci mějte vždy zapnutou (občas se tato volba sama od sebe vypne), abyste mohli používat „správné uvozovky“.

2 — Pokud vám vyhovuje přetahování slov myší, můžete tuto funkci zapnout. Přesunování je inteligentní a poradí si správně s mezerami kolem posunovaného textu.

Záložka Jednotky a kroky kláves

1 — Nastavte si jako základní jednotky milimetry, výchozí instalace americké verze používá obskurní jednotky.

2 — Nastavení těchto hodnot často měním, zejména hodnotu kurzorových kláves. Vždy si ale nastavím hodnotu Vyrovnání párů / prostrkání na 2 (2/1000 čtverčíku), abych mohl klávesovými zkratkami nepatrně upravovat prostrkání odstavce při odstraňování parchantů. Výchozí hodnota 20 je v tomto ohledu šílená.

Záložka slovník

1 — Vyberte si jazyk, se kterým je pracujete, a upravte nastavení parametrů.

2 — Pro dělení slov a pravopis doporučuji slovníky WinSoft, podle mě mají nejlepší algoritmy pro dělení slov.

3 — Nastavte si uvozovky, které chcete používat. V češtině lze např. používat »špičaté« uvozovky místo „obyčejných“.

Záložka Vzhled černé

1 — Je důležité poznat na monitoru, kdy je v tisku použita sytá černá a kdy 100% černá. Proto doporučuji zvolit volbu Zobrazit všechny černé přesně.

2 — Až na výjimečné situace je praktické, pokud 100% odstín barvy [Černá] automaticky přetiskuje pozadí.

Záložka Zpracování schránky

1 — Pokud chcete při kopírování textů do InDesignu zachovat kurzivy, tučné písmo, odstavcové styly, poznámky pod čarou, rejstříkové odkazy či barvy, zaškrtněne, že chcete vkládat všechny informace. Jinak o tyto úpravy přijdete.

Přidat komentář