O knize

Kniha obsahuje 10 oddílů, které se věnují různým aspekty tvorby tiskovin. V úvodu publikace najdete podrobný obsah, v závěru pak detailní rejstřík i seznam doporučené literatury.

První oddíl Dokument je zaměřen na volbu vhodného rozměru publikace, odpovídajícího sazebního obrazce nebo práci se vzorovými stranami.

Druhý oddíl Písmo je zacílen jak na estetické vlastnosti písma, tak na jeho technické parametry. Samostatná kapitola se podrobně věnuje vyznačování.

Oddíl Text se věnuje nastavení optimálního vzhledu odstavce, ale také práci s odstavcovými a znakovými styly, nechybí ani rady pro usnadnění sazby.

Čtvrtý oddíl Typografická pravidla popisuje, jak správně sázet interpunkci, symboly, matematické znaky, jaké jsou druhy mezer a k čemu jsou neviditelné znaky.

Sazba a zlom je oddíl věnovaný praktickým aspektům dobře provedené sazby: zabývá se dělením slov, odstraňováním parchantů, jednoznakovým slovům, sazbě odborné nebo cizojazyčné.

Šestý oddíl Publikace představuje základní strukturu knih a peridoik a poskytuje také přehled nejčastějších typů vazby.

Korektury jsou nedílnou součástí tvorby dokumentů. Publikace se detailně zaměřuje jak na elektronické korektury v PDF, tak na tradiční papírové provedené korektorskými znaménky.

Osmý oddíl Tisk je zaměřen na přípravu dat k tisku u nejčastějších tiskovin. Obsahuje přehled tiskových technik vč. speciálních efektů, tipy na co nejvěrnější reprodukci barev i rady, jak správně nastavit tiskové PDF.

Poslední devátý oddíl Kontrola chyb pomáhá vyvarovat se nejčastějších problémů, se kterými se tiskárny potýkají při přebírání dat k tisku.

Poznámka k 2. vydání

Ve druhém vydání kniha narostla o 20 stran. Mezi největší změny patří přehledná stránka s anatomií písma, přibyla kapitola Řetězení textu, kapitola Práce s objekty byla zpřehledněna a doplněna o ikony a objektovým stylům se nyní věnuje celá strana. Výrazně rozšířena byla kapitola Sazba cizích jazyků, ve které nově najdete přehled základních pravidel sazby polštiny a slovenštiny. Kromě těchto změn byly v knize doplněny desítky křížových odkazů a položek rejstříku, celá řada vět byla přeformulována, některé informace byly aktualizovány nebo zpřesněny.

Kniha je vysázena písmem Plantin od Monotype a Adapter od Rosetta Type Foundry. Na obálce je použit autorský grotesk Pozorius. Publikaci vytiskla tiskárna Serifa v Praze.

Další informace a ukázky najdete na webu grafického studia Designiq autora Filipa Blažka. Pro novinky sledujte profil @Typokniha na Instagramu, Facebooku nebo Twitteru.

Odborná recenze: Martin Pecina
Odborná spolupráce: Linda Kudrnovská
Redakce a jazyková korektura: Vendula Kadlečková
© Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2020, 2021, 2022
© Filip Blažek, 2020, 2021, 2022
ISBN 978-80-88308-70-6 (druhé vydání)
ISBN 978-80-88308-12-6 (první vydání)