ICC profily – dle typu papíru

Dokumentům přiřaďte profil na základě papíru, na který budete tisknout. Pokud plánujete digitální tisk nebo ještě neznáte typ papíru, zvolte nastavení pro křídový papír, které poskytuje nejvyšší kvalitu reprodukce. Pokud profily nenajdete v nabídce nastavení barev vaší aplikace, použijte tento seznam ICC profilů ke stažení.

Křídový papír

Aktuální profil: PSO Coated v3 (musí podporovat tiskárna)
Tradiční profil: ISO Coated v2 (ECI) nebo Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
Profil pro černobílé obrazy a duplexy: Dot Gain 15%

Ofsetový papír bezdřevý bílý

Aktuální profil: PSO Uncoated v3 (FOGRA52) (musí podporovat tiskárna)
Tradiční profil: Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004)
Profil pro černobílé obrazy a duplexy: Dot Gain 25%

Nenatíraný zažloutlý papír

Tradiční profil: ISO Uncoated Yellowish
Profil pro černobílé obrazy a duplexy: Dot Gain 25%

Munken

Aktuální profil: PSO Uncoated v3 (FOGRA52) (musí podporovat tiskárna)
Tradiční profil: Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004)
Profil pro černobílé obrazy a duplexy: Dot Gain 25%
Alternativně lze využít profily pro jednotlivé papíry, které najdete na stránkách Arctic Paper

G-Print

Aktuální profil: PSO Coated v3 (musí podporovat tiskárna)
Tradiční profil: ISO Coated v2 (ECI) nebo Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
Profil pro černobílé obrazy a duplexy: Dot Gain 15%

LWC papír

Aktuální profil: PSO LWC Standard (ECI)

LWC papír vylepšený

Aktuální profil: PSO LWC Improved (ECI)

SC papír

Aktuální profil: SC Paper (ECI)

Novinový papír

Aktuální profil: ISONewspaper26v4
Maximální krytí barvou: 230 %
Profil pro černobílé obrazy a duplexy: Dot Gain 30% nebo ISONewspaper26v4_gr