InDesign – znakové styly

Doporučuji vytvořit si univerzální znakové styly, které budete mít k dispozici pokaždé, když vytvoříte nový dokument. Zavřete všechny dokumenty a vytvořte následující styly na paletě Znakové styly. Poté ukončete aplikaci. Od této chvíle budou styly k dispozici. Znakové styly aplikujeme automaticky prostřednictvím našeho skriptu pro čištění textů.

Příklad výchozích znakových stylů

Ve studiu používáme následující styly:

  • bold — tučné písmo
  • italic — kurziva
  • bold italic — tučná kurziva
  • vše na kapitálky — převede text na malé kapitálky (aplikuje OpenType funkce ‚smcp‘ a ‚c2sc‘, která jak verzálky, tak minusky převede na kapitálky)
  • kapitálky — převede minusky na malé kapitálky (aplikuje OpenType funkce ‚smcp‘, která minusky převede na kapitálky)
  • verzálky — převede text na verzálky (zároveň aplikuje OpenType funkci ‚case‘, která upraví pozici závorek, uvozovek, pomlček apod., aby lépe ladily s velkými písmeny)
  • bez rozdělení — aplikuje atribut Bez rozdělení, který spojí označené výrazy

Výhodou znakových stylů je, že po jejich přiřazení výskytům daných stylů v textu již nemůžete omylem styly odstranit, třeba tím, že zvolíte písmo, které kurzivu ani tučný řez nemá. Navíc pokud jako výchozí písmo odstavce použijete třeba řez Medium, stačí styl italic upravit tak, aby výchozí kurziva byla Medium Italic. Podobně lze styl bold upravit tak, aby tučné písmo bylo ve skutečnosti sázené řezem Black.

Výše uvedené styly můžete importovat ze souborů INDD (CC 2020) nebo IDML (zip).

Dialogové okno pro nastavení vlastností znakového stylu

Příklad nastavení stylu „italic“. Jediný nastavený parametr je řez písma: Italic.