InDesign – rozšíření

Existuje celá řada zásuvných modulů a skriptů, které zásadně rozšiřují možnosti InDesignu. Některé z nich jsou zdarma, jiné placené. Zde je několik odkazů, které vám mohou pomoci najít ty nástroje, které by mohl výrazně zrychlit vaši práci.

Vybrané skripty

Zpracování a opravy textů

  • FindChangeByListPlus.jsx – nástroj na čištění textů pro InDesignu od autora Typoknihy na webu Designiq
  • TypoSkript – český nástroj na čištění textů od častých chyb

Praktické funkce

Níže uvedené odkazy vedou buď přímo na daný soubor nebo na stránky s dalšími informacemi. Jedná se o praktické skripty, které autor Typoknihy používá pravidelně. Často používaným skriptům je možné přiřadit klávesovou zkratku.

  • Columns2Frames – převede vícesloupcový textový rámeček na samostatné rámečky pro každý sloupec (funguje verze označená jako CS5)
  • id_barcode – vytvoří kód ISBN přímo v InDesignu
  • Language-aware paragraph sorter – seřadí odstavce dle abecedy s ohledem na zvolený jazyk včetně češtiny
  • ParagraphStyleChanger – zamění dva po sobě jdoucí odstavcové styly za libovolnou jinou dvojici stylů (vhodné např. pro nastevní jiného odstavcového stylu za nadpisem), alternativní verze je zde
  • r2l_scripts – přiřadí textu atribut RTL (right to left – zprava doleva) pro správné zobrazení interpunkce v arabštině a hebrejštině, nutné je na panelu Odstavec zvolit Odstavcovou sazbu Adobe pro všechny jazyky
  • SetUpBaselineGrid – skript usnadňuje nastavení řádkového rejstříku (např. aby byl zarovnaný se spodním okrajem sazebního obrazce)