Ke stažení – ukrajinština

Sazba ukrajinštiny má svá specifická pravidla. Připravili jsme pro vás „tahák“ s těmi nejdůležitějšími zvyklostmi: jak správně psát uvozovky, řadové číslovky nebo pomlčky. Nezapomeňte při sazbě ukrajinštiny přiřadit textu ukrajinský jazyk, aby se správně dělila slova.

Poznámka pro uživatele softwarového balíku Affinity: pro podporu ukrajinštiny je nutné nainstalovat správné slovníky. Postup je popsaný zde.

Další odkazy:

Ukrajinský pravopis (k roku 2019)