InDesign – tradiční tisková data PDF/X-1a:2001

Nastavení pro ofsetový i digitální tisk dle standardu PDF/X-1a:2001. Výsledné PDF obsahuje spadávku definovanou v dokumentu a ořezové značky. Barvy RGB jsou převedeny do režimu CMYK dle přiřazeného ICC profilu, barvy CMYK jsou ponechány beze změny.

Níže uvedené nastavení si můžete stáhnout zde.

Záložka Všeobecné

1 — Uložte si přednastavení pro export tiskových dat, abyste je měli vždy k dispozici. Nastevní lze exportovat a použít na jiném počítači. Při exportu nového PDF stačí vybrat požadované přednastavení.

2 — Tradiční tisková data je třeba vyexportovat dle standardu PDF/X-1a:2001, díky tomu budete mít jistotu, že data jsou kompatibilní s vybavením tiskárny.

3 — Standard PDF/X-1a:2001 je kompatibilní pouze s PDF ve verzi 1.3.

4 — Tisková data vždy exportujte jako jednotlivé stránky. Volba Dvojstránky se používá jen ve specifických situacích, jako je tisk leporel nebo knižních obálek složených ze samostatných stran různé šířky

Záložka Komprese

1 — Převzorkování rastrových obrazů v barvě nebo stupních šedi nastavte na hodnotu 300 obrazových bodů na palec.

2 — Kvalitu obrazu nastavte na maximální.

3 — Převzorkování pérovek (nastavte na 1200 obrazových bodů na palec.

Záložka Značky a spadávky

1 — Ze značek stačí vybrat pouze ořezové značky.

2 — Posun ořezových značek od finálního formátu musí být alespoň stejný s velikostí spadávky.

3 — Pokud mají vaše dokumenty nastavenu spadávku, stačí označit tuto volbu.

4 — Hodnota spadávky se buď načte z nastavení dokumentu, nebo ji zde můžete změnit. Standardně dostačují 3 mm, případně se poraďte s tiskárnou.

Záložka Výstup

1 — Volba Převést do cílového (zachovat čísla) způsobí, že dojde k převodu veškerých dat v RGB do režimu CMYK, a to dle přiřazeného barevného profilu, přičemž nedojde ke změně existujících objektů v režimu CMYK.

2 — Zde je možné zvolit výstupní barevný profil, do kterého budou převedeny objekty v barvách RGB. Ve výchozím nastavení je zde profil dokumentu.

Záložka Další volby

1 — Ujistěte se, že je nastaveno Vysoké rozlišení pro Sloučení průhlednosti.

Záložka Zabezpečení

Na této záložce nelze nic nastavit, tisková data dle standardu PDF/X-1a:2001 nemohou obsahovat zabezpečení.